Hledáte způsob

Jak zastavit exekuci ?

Pomůžeme Vám

Osobní bankrot

Přerostly Vám dluhy přes hlavu? - Hrozí Vám EXEKUCE ?

Máme pro Vás řešení - jak se zbavit dluhů

Neodkládejte své rozhodnutí - kontaktujte nás

oddlužení insolvenční řízení - exekuce

Oddlužení fyzických osob

Nacházíte se v těžké finanční situaci?

Ukážeme Vám způsob, jak se dostat z bludného kruhu půjček snížením dluhu až o 70%.

Konec návštěv exekutorů a vymahačů!

Osobní bankrot - šance na nový život bez dluhů !

Osobní bankrot

Kdy a proč využít osobní bankrot?

Když chcete zastavit exekuční řízení

Když chcete vyřešit dlouhodobé finanční problémy

Když toužíte po novém životním startu bez dluhů

Když chcete být po 5 letech bez závazlů ke svým věřitelům

Proč žádat o oddlužení ?

Ochrání Vás od exekutorů ( v rámci oddlužení nelze exekuci provést)

Od nesplacených dluhů budete po skončení oddlužení osvobození

V rámci oddlužení nenarůstají úroky, úroky z prodlení, nevznikají nároky na smluvní pokuty

Umožní zklidnění finanční situace a stanovení neměnného řádu splácení

Ochrání dlužníka od dalšího soudního vymáhání dluhů i vymáhání prostřednictvím vymahacích agentur.

Zastavíme Vaše dluhy

obchodování na burze

STOP EXEKUTORŮM - pomůžeme Vám

exekuční řízení

Žijte svobodně bez dluhů

Osobní bankrot Vás zbaví až 70% dluhů - vyřeší Vaše dluhy navždy

Zbavte se svých dluhů pomocí odborníků

Naši poradci a právníci Vám pomohou vyřešit těžkou životní situaci

Expesní vypracování návrhu do 3 dnů ...

Oddlužení dle insolvenčního zákona se státní garancí

Začněte si plnit své sny

Osobní bankrot

s námi prochází 98% žadatelů

Co musíte splňovat?

Můžete být žena na mateřské, rentista, důchodce, zaměstnanec

Musíte pracovat min. 3 poslední měsíce a musíte být po zkušební době

Nesmíte být OSVČ – tzn. nesmí mít dluhy z podnikání a nesmí být na pracovním úřadě

Zadlužený může mít dluhy v jakékoliv výši, exekutorské zápisy, oblepený majetek exekutorem, výzvy k zaplacení apod.

Zastavte narůstající úroky a penále

Vložte svou novou budoucnost do rukou odborníků, právníků!
Tato investice se vyplatí.

Naše firma na oddlužení vznikla za podpory registru dlužníků, který eviduje nesplacené závazky. Osobní bankrot je jediným zákonem stanoveným oddlužením, kdy musíte po dobu 5 let splatit alespoň 30% ze všech dluhů formou pravidelných měsíčních splátek! V případě Vašeho zájmu Vám odborně zpracujeme "Návrh na povolení oddlužení - osobní bankrot" tak, aby splňoval všechny náležitosti dle zákona a aby soud mohl rozhodnout o jeho povolení!

Co pro Vás znamená Osobní bankrot? Doba splácení jen 5 let.

Splácíte pouze 30 % z dluhu - ušetříte 70%

Pomůžeme Vám !

Ochráníme Vás před exekutory a vymahači !

1. Máte dluhy u více věřitelů? Nejste je schopen splácet?!

A hodnota Vašeho majetku je nižší, než součet Vašich dluhů! Pak jste v úpadku a Vaše majetková situace může být vyřešena pomoci soudem schváleného Osobního bankrotu. Váš další život pak bude ovlivňovat soud prostřednictvím insolvenční správce po dobu pouhých 5ti let!

2. Do úpadku se může dostat téměř kdokoliv!

Podle nového insolvenčního zákona, účinného od 1. ledna 2008, může být v úpadku téměř kdokoliv - osobní bankrot se týká pouze občana, který je zaměstnán a pobírá mzdu.

3. Elektronický insolvenční rejstřík - Váš zdroj informací a Váš pošťák v insolvenčním řízení.

Všechny důležité informace o průběhu konkrétního insolvenčního řízení jsou veřejně přístupné cestou internetu v tzv. insolvenčním rejstříku. Prostřednictvím tohoto rejstříku se doručuje většina soudních rozhodnutí a jiných písemností. Nespoléhejte se proto při doručování pouze na obálku s pruhem.

4. Dlužník, který se ocitne ve finanční krizi, by měl začít jednat; váhání se nevyplácí!

Dlužník, který se ocitne v úpadku, případně mu úpadek hrozí, by měl začít s věřiteli vyjednávat o řešení své situace. Za podmínek že není schopen splácet je pro něj výhodné, podá-li sám na sebe insolvenční návrh (vyhlásí Osobní bankrot). Poctivému dlužníku dává zákon více šancí k překonání úpadkové situace. Neváhejte, postupem času se dluhy navyšují o náklady na soudy, exekuce, exekutory a to i o sta tisíce!

5. Zahájení řízení nemusí nutně znamenat, že soud rozhodne, že jste v úpadku.

Osobní bankrot se zahajuje na návrh dlužníka. Pokud najdete své jméno v insolvenčním rejstříku nebo bude-li Vám oznámeno, že proti Vám bylo zahájeno insolvenční řízení, nepodléhejte panice. Znamená to, že soud zkoumá Vaše majetkové poměry. Při vyhlášení Osobního bankrotu se poraďte s odborníky, aktivně spolupracujte se soudem.

6. Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je šance pro poctivého dlužníka, jak definitivně vyřešit finanční problémy a zastavit EXEKUCE.

Zákon umožňuje řešit úpadek dlužníka - nepodnikatele také oddlužením. Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník a k návrhu musí soudu doložit celou řadu dokumentů (přehledy o příjmech, o majetku, souhlas manžela apod.). Soud vždy posuzuje, zda je dlužník poctivý a zda je jeho plán oddlužení ekonomicky reálný. Těm věřitelům, kteří nemají své pohledávky zajištěny, se totiž musí na úhradu jejich pohledávek dostat alespoň 30 % (alespoň 50% v případě snížení zákonem určených měsíčních splátek). Jestliže dlužník úspěšně projde testem poctivosti a soud oddlužení povolí, rozhodnou nezajištění věřitelé hlasováním, zda dojde k prodeji dlužníkova majetku nebo zda dlužník bude po dobu příštích pěti let odevzdávat nezajištěným věřitelům své příjmy při zachování životního minima (exekuce Vám může sebrat vše a proto je Osobní bankrot je výhodnější a znáte datum jeho konce) v rámci plnění splátkového kalendáře, a to v rozsahu, v jakém z jeho příjmu mohou být při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tato částka je u každého dlužníka jiná, záleží například na počtu vyživovaných osob. Dlužník může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek, pokud bude schopen svým nezajištěným věřitelům uhradit alespoň 50 % jejich pohledávek (je možné se s věřiteli dohodnout jinak). Jestliže dlužník řádně plán oddlužení splní, soud rozhodne, že se mu zbytek dluhů promíjí.

Insolvenční řízení - Osobní bankrot - Řešení Vašich dluhů

Vyžádejte si bezplatnou nezávaznou konzultaci. Uveďte své celé jméno, telefon, email, okres, město.(případně bližší info o dluzích)

V co nejkratším termínu Vás bude obchodní zástupce kontaktovat: Poradí Vám a vysvětlí jak Vaši situaci řešit. K ničemu se nezavazujete:

Kontaktujte nás :

Firma na oddlužení, Sídlo společnosti: Jaurisova 514/4, Praha 4

Jediná cesta k vyřešení neklidné dluhové finanční situace

Optimalizace pro vyhledávače

osobní bankrot podmínky | pomůžeme s oddlužením | osvobodíme Vás od dluhů | oddluzeni | insolvence | fyzické osoby | dluhy | zastavíme vymáhání dluhů | zbaveni dluhu | advokati | pravnici | Ochrana před exekutory | jak zastavit exekuci | insolvenční řízení | osobní bankrot | oddlužení | jak zastavit dluhy exekuce | nabízíme pomoc s dluhy | Ochrana před vymahači | člověk v tísni |

| Expres Kuryrni Sluzby | Zvýšení návštěvnosti stránek zdarma | TOPlist |